Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Na Kanale Sueskim przywrócona została żegluga w obie strony. Wcześniej z mielizny sprowadzony został kontenerowiec Ever Given, który od blisko tygodnia blokował ten szlak morski.

Statek został sprowadzony z mielizny na tor wodny i zaczął poruszać się na północ w kierunku położonego w połowie kanału Wielkiego Jeziora Gorzkiego, gdzie zostanie poddany badaniom technicznym.

W czerwcu 2021 r. na państwowych odcinkach dróg płatnych zostanie uruchomiony nowy system poboru opłat e-TOLL. Nowy system służyć będzie do poboru opłaty elektronicznej za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych. Administratorem systemu i danych jest szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Kontenerowiec Evergreen Marine Corporations EVER GIVEN osiadł na mieliźnie w Kanale Sueskim 23 marca około godziny 8:00 czasu lokalnego. Do zdarzenia doszło, gdy kontenerowiec płynął w kierunku północnym drogą wodną z Morza Czerwonego. W rezultacie przejście Kanału Sueskiego jest obecnie zablokowane dla ruchu morskiego w obu kierunkach.

Próby ponownego zanurzenia są przeprowadzane przez właścicieli statku we współpracy z władzami Kanału Sueskiego. Incydent nadal powoduje zatory na drogach wodnych, uniemożliwiając statkom przepływ i powodując opóźnienia. Nie ma żadnych jasnych wskazówek, kiedy statek ponownie znajdzie się na wodzie.

 

 

Pomimo przedłużenia terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE do 31 stycznia 2020 r., po brexicie każda przesyłka do i z Wielkiej Brytanii będzie podlegać zgłoszeniu celnemu.

Rząd Wielkiej Brytanii wdrożył Przejściowe uproszczone procedury /TSP/ w celu ułatwienia transportu towarów pochodzących z UE do Wielkiej Brytanii.
TSP ogranicza ilość informacji, które brytyjscy odbiorcy towarów muszą podać w zgłoszeniu przywozowym, gdy towary przekraczają granicę z UE. Procedury TSP stosuje się do większości rodzajów towarów (z wyłączeniem np. towarów niebezpiecznych, ADR, IMO Class). Aby móc skorzystać z TSP, brytyjski odbiorca towarów musi zarejestrować się w TSP. Po dokonaniu rejestracji, należy przekazać numer rejestracji TSP spedytorowi realizujacemu obsluge spedycyjna.

Korzystanie z TSP zmniejsza ryzyko opóźnień na granicy, ponieważ zmniejsza ilość informacji, które należy podać w zgłoszeniu przywozowym. Po okazaniu numeru TSP odprawy celnej nie trzeba będzie przechodzić natychmiast na granicy, tak więc większość przesyłek uniknie kolejek do odprawy w porcie.