Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Siodmy na swiecie i największy południowokoreański przewoznik kontenerowy Hanjin Shipping złożył 31.08.16 w sądzie okręgowym w Seulu wniosek o postępowanie upadłościowe.

Jako przyczyny podano trudności płatnicze i zadeklarowaną przez banki odmowę kontynuowania pomocy finansowej dla siódmego co do wielkości światowego przedsiębiorstwa żeglugowego.

Sąd będzie musiał rozstrzygnąć, czy należąca do grupy Hanjin spółka nadaje się do restrukturyzacji czy też należy ją zlikwidować. Laczna zdolnosc przewozowa Hanjin Shipping to 98 statków we flocie sięgającą 609 536 TEU (2.9% światowej floty).

Porozumienie Hanjina, Hapag-Lloyda, „K” Line, Mitsui O.S.K. Linie, Nippon Yusen Kaisha / NYK / i Yang Ming w celu utworzenia nowego partnerstwa.

Hanjin, Hapag-Lloyd, „K” Line Mitsui O.S.K. Linie, Nippon Yusen Kaisha / NYK/ i Yang Ming zgodzili się utworzyć nowy sojusz. Wiążąca umowa została zawarta przez wszystkich Partnerow i „Alliance” ma rozpocząć działalność w kwietniu 2017 pod warunkiem uzyskania zgody przez wszystkie odpowiednie organy regulacyjne. Początkowy okres współpracy będzie trwal pięć lat. Trwają takze dyskusje pomiędzy Hapag-Lloyd i UASC. Przewiduje się, że UASC także staną się częścią Sojuszu.

Od 1 lipca 2016 r. wejdą w życie nowe postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), zgodnie z którymi na nadawcy ładunku będzie spoczywać obowiązek weryfikacji wagi kontenerów przeznaczonych do transportu drogą morską przed załadowaniem ich na statek. Przedmiotowe regulacje zostały przyjęte w maju 2014 r. na 93. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i zaakceptowane przez Komitet  w listopadzie 2014 r.
Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS, podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację ładunku jest nadawca, który na potrzeby przedmiotowych regulacji został zdefiniowany, jako podmiot wskazany na konosamencie lub innym morskim dokumencie przewozowym lub w imieniu, którego zawarto umowę przewozu z przewoźnikiem morskim. Pamiętać przy tym należy, że nadawca pozostaje odpowiedzialny za weryfikację wagi nawet w sytuacji, gdy ze względu na kompleksowość całej usługi spedycyjnej nie ma bezpośredniej lub fizycznej kontroli nad ładowaniem kontenerów. W tej sytuacji nadawca powinien dopilnować wszelkich formalności, tak aby waga została sprawdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami.