Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Porozumienie Hanjina, Hapag-Lloyda, „K” Line, Mitsui O.S.K. Linie, Nippon Yusen Kaisha / NYK / i Yang Ming w celu utworzenia nowego partnerstwa.

Hanjin, Hapag-Lloyd, „K” Line Mitsui O.S.K. Linie, Nippon Yusen Kaisha / NYK/ i Yang Ming zgodzili się utworzyć nowy sojusz. Wiążąca umowa została zawarta przez wszystkich Partnerow i „Alliance” ma rozpocząć działalność w kwietniu 2017 pod warunkiem uzyskania zgody przez wszystkie odpowiednie organy regulacyjne. Początkowy okres współpracy będzie trwal pięć lat. Trwają takze dyskusje pomiędzy Hapag-Lloyd i UASC. Przewiduje się, że UASC także staną się częścią Sojuszu.

Od 1 lipca 2016 r. wejdą w życie nowe postanowienia Konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS), zgodnie z którymi na nadawcy ładunku będzie spoczywać obowiązek weryfikacji wagi kontenerów przeznaczonych do transportu drogą morską przed załadowaniem ich na statek. Przedmiotowe regulacje zostały przyjęte w maju 2014 r. na 93. posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) i zaakceptowane przez Komitet  w listopadzie 2014 r.
Zgodnie z przepisami Konwencji SOLAS, podmiotem odpowiedzialnym za weryfikację ładunku jest nadawca, który na potrzeby przedmiotowych regulacji został zdefiniowany, jako podmiot wskazany na konosamencie lub innym morskim dokumencie przewozowym lub w imieniu, którego zawarto umowę przewozu z przewoźnikiem morskim. Pamiętać przy tym należy, że nadawca pozostaje odpowiedzialny za weryfikację wagi nawet w sytuacji, gdy ze względu na kompleksowość całej usługi spedycyjnej nie ma bezpośredniej lub fizycznej kontroli nad ładowaniem kontenerów. W tej sytuacji nadawca powinien dopilnować wszelkich formalności, tak aby waga została sprawdzona zgodnie z międzynarodowymi standardami.