Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Serwis drobnicowy Eksport – Import , morskie przesyłki drobnicowe LCL / Less Container Load /, przesyłki konsolidowane w kontenerach zbiorczych.

Zapewniamy dla Państwa obsługe spedycyjną przesyłek drobnicowych neutralnych konsolidowanych w kontenerach zbiorczych / LCL / w eksporcie oraz imporcie o zasiegu globalnym.

W transporcie morskim jako przesyłkę drobnicową LCL traktuje się ładunek, który jest za mały na przesyłke pełno kontenerową. Usługa dedykowana jest tym Klientom, którzy nie są w stanie wypełnić całego kontenera swoim towarem / ładunkiem.

Przesyłki drobnicowe LCL mimo, że są transportowane w kontenerach muszą spełniac wymagania stawiane opakowaniom dla przesyłek transportowanych drogą morska. Z tego powodu,  że przesyłki drobnicowe podlegają wielokrotnym przeładunkom, opakowania przesyłek drobnicowych muszą umożliwiać przeładunek mechaniczny ładunku. Załadowca odpowiada za dokonanie odpowiedniego opakowania i zabezpieczenia towaru.

Brak jest możliwości wysyłki towarów spożywczych lub innych wymagających chłodzenia lub utrzymywania stałej temperatury jako przesyłek morskich drobnicowych / LCL/.

Opakowania z drewna surowego / palety, skrzynie, kraty itp. / musza być oznakowane znakami fumigacji wg standardu ISPM15. Więcej informacji i wymagań dostępne na stronie http://www.euro-shipping.com.pl/?page_id=419

Brak odpowiednich oznakowań na opakowaniach z drewna surowego uniemożliwia dokonanie wysyłki w eksporcie oraz imporcie. Przesyłka nie zostanie zaakceptowana i przyjęta do przewozu morskiego.

Towar musi być odpowiednio zapakowany, zabezpieczony, zamocowany, ofoliowany. Przesylka musi być odpowiednio oznakowana.

Dokonujemy konsolidacji ładunków do kontenera, a Klient płaci wyłącznie za przestrzeń w kontenerze zajmowaną przez swoją przesyłkę i otrzymuje usługę zbliżoną do usługi pełno kontenerowej. Klient otrzymuje komplet konosamentów / morskich listów przewozowych / wyłacznie na swoją przesyłke drobnicową.

Fracht morski dla przesyłek LCL wylicza się od wagi / tony lub kubatury w metrach sześciennych / CBM / ładunku. Stawka frachtowa za 1 tone lub 1 metr sześcienny / CBM / ładunku.

Minimum frachtowe to 1 tona lub 1 CBM / m3. Do finalnego wyliczenia frachtu za przesyłkę LCL przyjmuje się wartość większą wynikająca z wagi lub kubatury przesyłki.

W przypadku przewozów LCL stawki w spedycji morskiej podawane są za jednostki w/m, czyli waga/miara. Oznacza to, że przy danej cenie za przesyłkę liczoną wg. w/m można przewieźć jedną tonę towaru lub 1 CBM / m3 towaru.

Czas tranzytu przesyłki drobnicowej uzależniony jest od ilości przeładunków na trasie przewozu przesyłki.

W imporcie najbezpieczniejszą z punktu widzenia importera bedzie wysyłka na bazie FOB określony port załadunkowy, gdyż można sprawować kontrolę nad wysyłką i jej kosztami, oraz uchroni to importera od nieznanych wysokich kosztów  tzw „local charges” w porcie wyładunku, które wielokrotnie nie są uwzględnione w ofertach proponowanych przez dostawce na bazie CIF lub CFR.

 

Prosimy o kontakt i sprawdzenie naszej oferty frachtów morskich dla przesyłek drobnicowych LCL w eksporcie oraz imporcie.

ZAPYTAJ O WYCENĘ

 

Zapraszamy do współpracy.