Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

TRANSPORT LĄDOWY KONTENERÓW

Kompleksowość naszych usług spedycyjnych zapewniamy oferując lądowy transport kontenerów w eksporcie oraz imporcie w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. 

Wieloletnia współpraca z profesjonalnymi przewoźnikami pozwala nam na oferowanie klientom transportu lądowego dostosowanego do ich potrzeb po konkurencyjnych cenach. 

Oddajemy do Państwa dyspozycji flotę ciągników ze specjalistycznymi naczepami kontenerowymi realizującymi drogowy transport kontenerów uniwersalnych 20 ft, 40 ft  oraz specjalistycznych, w tym chłodniczych.

Organizujemy także transport kontenerów transportem kolejowym oraz intermodalnie. Transport kolejowy jest obecnie coraz dynamiczniej rozwijająca się galęzia logistyki.

Uzupełnieniem oferty transportowej jest zapewnianie przewozów ładunków drobnicowych taborem plandekowym.

 

ZAPYTAJ O WYCENĘ

 

Ograniczenia – limity wagowe dla kontenerów w transporcie drogowym na terenie Polski

– dla kontenera 20 ft – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 40 ft / HC – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 20 Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 40 Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

– dla kontenera 40 HC Reefer – maksymalna dopuszczalna waga brutto towaru / wraz z opakowaniem / 22 tony

 

Ograniczenia – limity wagowe dla transportu plandekowego w transporcie drogowym na terenie Polski – maksymalnie do 24 ton towaru brutto / wraz z opakowaniem /

W związku z zaostrzonymi kontrolami inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego / ITD /, którzy przystąpili do rygorystycznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie nacisków na oś pojazdów przewożących towary, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania limitów wagowych.

Kontenery równomiernie załadowane jednorodnym towarem nie powinny więc praktycznie przekraczać odpowiednio wagi ładunku:
kontener 20 ft – 22 tony towaru brutto
kontener 40 ft – 22 tony towaru brutto

Nawiązując do powyższej informacji sugerujemy konieczność zastrzeżenia w/w wag w kontraktach handlowych podpisywanych na eksport / import towarów z lub do Polski.

Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. 138, poz.932) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. 138, poz.933) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U 103 , poz. 1085) wiąże się z dodatkowymi kosztami konieczności wykupu odpowiednich zezwoleń bądź odładowania towarów z kontenerów. Koszty te winien pokryć zleceniodawca.

Nie stosowanie się do w/w obowiązujących przepisów skutkuje wysokimi karami pieniężnymi a także dotkliwymi sankcjami administracyjnymi nakładanymi na przewoźników, załadowców oraz spedytorów.

Jednocześnie realizując wysyłki eksportowe przy realizacji dostaw kontenerowych  ” to door ” szczegolnie należy zwracać uwagę na limity i ograniczenia wagowe dla kontenerów obowiązujące w krajach dostawy, gdyż w krajach dostawy mogą się one zdecydowanie różnić od limitów i ograniczeń wagowych obowiązujących w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej.