Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Euro Shipping Sp. z o.o. prowadzi obsługę ładunków w eksporcie, imporcie oraz w tranzycie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. od dnia 7 lipca 2012 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 22.06.2012 r. poz. 707) w przypadku gdy uzbrojenie jest przemieszczane pomiędzy dwoma państwami i jednym z tych państw jest Rzeczypospolita Polska.

Wiecej informacji na temat kontroli eksportu towarow strategicznych dostepna na stronie http://www.mr.gov.pl/strony/ministerstwo/departament-obrotu-towarami-wrazliwymi-i-bezpieczenstwa-technicznego/

oraz http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polityka_bezpieczenstwa/kontrola_eksportu/prawo/