Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Wytyczne VGM / Verified Gross Mass / – zweryfikowana masa kontenera

Wytyczne zostały opracowane na postawie zmian do Konwencji SOLAS oraz wytycznych Miedzynarodowej Organizacji Morskiej / IMO /dotyczących weryfikowanej masy brutto przewożącego ladunek.

Zweryfikowana masa kontenera / VGM/ ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa statkom dokonujących przewozu kontenerow.

Przedmiotowa zmiana wprowadza obowiązek podawania przez zaladowce kontenera eksportowanego zweryfikowanej masy kontenera / VGM / oraz przekazania informacji o VGM zainteresowanym stronom z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby informacja mogla być uzyta przy tworzeniu planu załadunku statku.

W związku z wymogiem wprowadzonym przez Międzynarodowa Organizacje Morska (IMO), od 1 lipca 2016 roku załadowca jest odpowiedzialny za weryfikacje masy brutto, pełnego kontenera przed jego załadunkiem na statek.

Okreslenie zweryfikowanej masy kontenera VGM kontenera musi być  zweryfikowane na dokumencie papierowym lub elektronicznym przez zaladowce. Dokument potwierdzający VGM musi zawierac informacje o zweryfikowanej masie kontenera VGM oraz musi być opatrzony jednoznacznym podpisem osoby odpowiedzialnej wyznaczonej przez zaladowce do potwierdzania / określania zweryfikowanej masy VGM kontenera. Dokument musi być archiwizowany i przechowywany przez okres 3 lat.

Zgodnie z przepisami określenie VGM przez zaladowce powinno nastapic poprzez pomiar wagi kontenera za pomocą jednej z dwóch metod:

  1. Metoda 1 – wskazujaca, ze dokonuje się pomiaru całego zamkniętego kontenera po jego załadowaniu, metoda nie wymaga zatwierdzenia a jedynie odpowiedniej archiwizacji dokumentacji.
  2. Metoda 2 – poprzez zwazenie poszczególnych towarów / ladunku, wlaczajac wage palet, materiałów sztauerskich, innych opakowan lub materiałów zabezpieczających towar / ladunek oraz dodanie masy / tary kontenera. W przypadku metody 2, stosowanie tej metody określania VGM przez zaladowce może nastapic po zatwierdzeniu tej metody przez wskazane służby państwowe.

Wazenie kazda z w/w metod musi być dokonane na sprzęcie certyfikowanym lub zalegalizowanym zgodnie z przepisami. Dokonanie pomiaru wazenia powinno być potwierdzone i udokumentowane w wersji papierowej lub elektronicznej.

W przypadku braku określonej VGM kontenera, a także w przypadku gdy masa VGM brutto kontenera jest wieksza niż dopuszczalna wskazana na tabliczce CSC kontenera, nie może byc on załadowany na statek.

Aby zapewnić wlasciwe stosowanie przepisów wprowadzono także system sankcji / kar za brak zgłoszenia VGM lub bledne podanie VGM.

Wytyczne Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie określania od 1 lipca 2016 r. zweryfikowanej masy kontenera (VGM) zgodnie z Prawidłem 2 Rozdziału VI Konwencji SOLAS dostępne na stronie https://www.mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/Wytyczne_VGM.pdf  lub do pobrania Wytyczne VGM