Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne / OPWS / 2010 opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki.

Kompleksowo określają prawa i obowiązki stron umowy spedycji. Definiuja poszczególne pojęcia, odnosza się do ogólnych powinności spedytora, kształtują wyłączenia swojego zastosowania, określają warunki zawierania i wykonywania umowy spedycji oraz odpowiedzialność spedytora. 

 – OPWS 2010 / PGFR 2010 / Polish General Forwarding Rules 2010/  / do pobrania PDF /