Chinese (Simplified)EnglishGermanPolish

CITES – Konwencja Waszyngtońska

Obrót handlowy zagrożonymi wyginięciem gatunkami fauny i flory podlega ograniczeniom w przywozie i wywozie za granicę okazów podlegających ochronie i wymaga uzyskania stosownych pozwoleń.

Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, zwana jest także Konwencją Waszyngtońską lub w skrócie CITES / Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora /.

Celem Konwencji jest ochrona dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem poprzez kontrolę i ograniczanie międzynarodowego handlu tymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi.

Rzeczpospolita Polska ratyfikowała przystąpienie do Konwencji 12 grudnia 1989 roku. Weszła ona w życie w Polsce 12 marca 1990 roku. Wiecej na stronie / http://www.mos.gov.pl/kategoria/2496_konwencja_waszyngtonska_cites/

Wykaz gatunków, których handel uzależniony jest od posiadania specjalnych dokumentów określony został w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 709/2010.

Strona Komisji Europejskiej poświecona Konwencji Waszyngtońskiej dostepna na stronie  / http://ec.europa.eu/environment/cites/home_pl.htm /